Beschermd monument

Albertschool

Beschermd monument van 08-12-2000 tot heden
ID: 14184   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14184

Besluiten

Albertschool
definitieve beschermingsbesluiten: 08-12-2000  ID: 3622

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de Albertschool, ontworpen door Achille-Emile Raoux. De zijvleugel aan de Kerkstraat hoort niet tot de bescherming.


Waarden

De Albertschool is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

als zijnde een voorbeeld waarbij zowel de voorbouw als de klassenvleugel van de school een verzorgd interieur bezitten dat aansluit bij de vormgeving van de gevels.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: als zijnde een fraai en goed bewaard voorbeeld van de scholenbouw omtrent de eeuwwisseling. Het is ontworpen door de stadsarchitect Achille Raoux en beantwoord aan het overheidsprogramma van 1852 voor het bouwen van scholen, dat in 1854 door de Centrale Commissie werd geamendeerd en tijdens de volgende twee decennia voortdurend verduidelijkt en aangevuld; aandacht voor hygiëne en bouwconcept staan centraal. De uiterlijke vormgeving sluit aan bij de art nouveau, de stijl bij uitstek van de verlichte en welvarende burgerij uit de belle époque.

sociaal-culturele waarde

als zijnde een weerspiegeling van de hoogconjunctuur welke Oostende tijdens de belle époque als koninklijke en mondaine badstad kende en waarbij de welvarende burgerij de toonaangevende sociale klasse was. De demografische en territoriale expansie van de badstad noopte tot de oprichting van nieuwe schoolgebouwen.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Albertschool

Ooststraat 29 (Oostende)
* Ooststraat nr. 29. <italic>Albertschool</italic>, opgetrokken door stadsarchitect A. Raoux. Beschermd als monument bij M.B. van 8/12/2000.De z.g. Albertschool (thans gemeentelijk basisonderwijs) is gegroeid uit een betalende jongensschool welke achtereenvolgens was gevestigd in de Langestraat, de Groentemarkt en de Kapucijnenstraat. Rond 1908 besluit de stad de school over te nemen als