Beschermd monument

Eclectische eenheidsbebouwing ontworpen door Charles Pil

Beschermd monument van 05-03-2001 tot heden
ID: 14188   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14188

Besluiten

Art nouveauwoningen en brouwerswoning
definitieve beschermingsbesluiten: 05-03-2001  ID: 3665

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de eenheidsbebouwing van burgerhuizen in de Adolf Buylstraat en Sint-Sebastiaanstraat met art-nouveaustijlkenmerken, naar ontwerp van architect Charles Pil.Waarden

Het pand is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: als zijnde voor de Oostendse binnenstad zeldzame panden met een art-nouveaugevel. Het zijn ontwerpen van de Oostendse architecten Charles Pil en A. de Doncquers; ze dateren uit 1902-1906 en waren naar uitwerking van het gevelparement architecturaal vernieuwend.

sociaal-culturele waarde

als zijnde een illustratie van de economische welvaart op het einde van de 19de en het begin van 20ste eeuw, een periode van commerciële hoogconjunctuur voor Oostende - 'Koningin der Badsteden' - als koninklijke en mondaine badstad.

artistieke waarde

als zijnde een artistiek en architecturaal opmerkelijk contrast tussen het voor 1903 vooruitstrevende en uiterst verzorgde art-nouveaugevelparement enerzijds en het eerder conservatieve - maar evenzeer verzorgde - neobarokke interieur anderzijds.


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Eclectische eenheidsbebouwing ontworpen door Charles Pil

Sint-Sebastiaansstraat 25, 27, 29, 31 (Oostende)
* Sint-Sebastiaanstraat nrs. 25-31. Eclectische eenheidsbebouwing in aansluiting met Adolf Buylstraat nrs. 26-34 met art-nouveaustijlkenmerken, naar ontwerp van architect C. Pil (Oostende) uit 1906. Beschermd als monument bij M.B. van 5/03/2001.Bestaande uit vijf winkelpanden in de Adolf Buylstraat en vier achterliggende woonhuizen, uitgevend op de Sint-Sebastiaanstraat. De vier achterligg


Eclectische eenheidsbebouwing ontworpen door Charles Pil

Adolf Buylstraat 26, 28, 30, 32, 34 (Oostende)
* Adolf Buylstraat nrs. 26-34. Eclectische eenheidsbebouwing in aansluiting met Sint-Sebastiaanstraat nrs. 25-31 met art-nouveaustijlkenmerken, naar ontwerp van architect C. Pil (Oostende) uit 1906. Beschermd als monument bij M.B. van 5/03/2001. Bestaande uit vijf winkelpanden in de Adolf Buylstraat en vier achterliggende woonhuizen, uitgevend op de Sint-Sebastiaanstraat. In de Adolf Buy