Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Kasseiweg Koepoortstraat

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 12-01-1987 tot heden
ID: 1419   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1419

Besluiten

Citadel van Zoutleeuw
definitieve beschermingsbesluiten: 12-01-1987  ID: 2259

Beschrijving

De bescherming omvat de Koepoortstraat en J. Van Heelustraat. De gevels op de grens van de afbakening (aan de buitenzijde) maken in dit geval geen deel uit van de bescherming.


Waarden

De Koepoortstraat en haar verlengde de J. Van Heelustraat is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu kunsthistorische waarde:

Aanduiding van

Is de bescherming van

Kasseiweg Koepoortstraat

Jan van Heelustraat zonder nummer, Koepoortstraat zonder nummer (Zoutleeuw)
Een landelijke, gedeeltelijk met hagen omzoomde kasseiweg, die van oudsher de stad Zoutleeuw verbond met de zuidelijk gelegen weilanden en momenteel de lokale verbindingsweg met Helen vormt.