Beschermd monument

Art-nouveauwinkelpand

Beschermd monument van 05-03-2001 tot heden
ID: 14192   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14192

Besluiten

Art nouveauwoningen en brouwerswoning
definitieve beschermingsbesluiten: 05-03-2001  ID: 3665

Beschrijving

De bescherming als monument omvat het winkelpand in art nouveau, ontworpen door A. de Doncquers.


Waarden

Kaaistraat 31 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: als zijnde voor de Oostendse binnenstad zeldzame panden met een art-nouveaugevel. Het zijn ontwerpen van de Oostendse architecten Charles Pil en A. de Doncquers; ze dateren uit 1902-1906 en waren naar uitwerking van het gevelparement architecturaal vernieuwend.

sociaal-culturele waarde

als zijnde een illustratie van de economische welvaart op het einde van de 19de en het begin van 20ste eeuw, een periode van commerciële hoogconjunctuur voor Oostende - 'Koningin der Badsteden' - als koninklijke en mondaine badstad.

artistieke waarde

als zijnde een artistiek en architecturaal opmerkelijk contrast tussen het voor 1903 vooruitstrevende en uiterst verzorgde art-nouveaugevelparement enerzijds en het eerder conservatieve - maar evenzeer verzorgde - neobarokke interieur anderzijds.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Art-nouveauwinkelpand

Kaaistraat 31 (Oostende)
* Kaaistraat nr. 31. Fraai art nouveauwinkelpand uit 1903 naar ontwerp van architect A. de Doncquers (Oostende). Beschermd als monument bij M.B. van 5/03/2001.Breedhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen op een verhoogde begane grond en onder een leien mansardedak waarin drie dakkapellen. Arduinen plint waarin twee getoogde kelderopeningen waarboven een gevelparement van witte, geglazuu