Beschermd monument

Brouwerswoning van brouwerij Het Kruis

Beschermd monument van 05-03-2001 tot heden
ID: 14195   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14195

Besluiten

Art nouveauwoningen en brouwerswoning
definitieve beschermingsbesluiten: 05-03-2001  ID: 3665

Beschrijving

De bescherming als monument omvat 't Brouwershuis, de brouwerswoning in art nouveau bij voormalige brouwerij Het Kruis.Waarden

Brouwerswoning van de voormalige brouwerij Het Kruis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: als zijnde voor de Oostendse binnenstad zeldzame panden met een art-nouveaugevel. Het zijn ontwerpen van de Oostendse architecten Charles Pil en A. de Doncquers; ze dateren uit 1902-1906 en waren naar uitwerking van het gevelparement architecturaal vernieuwend.

sociaal-culturele waarde

als zijnde een illustratie van de economische welvaart op het einde van de 19de en het begin van 20ste eeuw, een periode van commerciële hoogconjunctuur voor Oostende - 'Koningin der Badsteden' - als koninklijke en mondaine badstad.

artistieke waarde

als zijnde een artistiek en architecturaal opmerkelijk contrast tussen het voor 1903 vooruitstrevende en uiterst verzorgde art-nouveaugevelparement enerzijds en het eerder conservatieve - maar evenzeer verzorgde - neobarokke interieur anderzijds.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Brouwerswoning van brouwerij Het Kruis

Christinastraat 86 (Oostende)
* Christinastraat nr. 86. Z.g. "<italic> 't Brouwershuis</italic>", brouwerswoning van de voormalige brouwerij "HET KRUIS" (cf. gevelopschrift) in art-nouveaustijl naar ontwerp van architect C. Pil (Oostende) uit 1902. Beschermd als monument bij M.B. van 5/03/2001.Dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen op verhoogde begane grond; leien mansardedak met rechts dakvenster onder afgekn