Beschermd cultuurhistorisch landschap

Beningsberg

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 11-01-1977 tot heden

ID
1420
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1420

Besluiten

De Beningsberg
definitieve beschermingsbesluiten: 11-01-1977  ID: 1093

Beschrijving

De bescherming als landschap betreft de Beningsberg, een zuidwest-noordoost georiënteerde diestiaanrug met hellingsbos met sporen van prehistorische activiteiten, ijzerzandsteenwinning en vermoedelijke aanwezigheid van wijnbouw.Waarden

De Beningsberg is beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

esthetische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Beninksberg

Nieuwrode (Holsbeek), Wezemaal (Rotselaar)
Het noordelijke deel van het Hageland vormt het overgangsgebied tussen de zand- en de leemstreek en wordt gekenmerkt door zuidwest-noordoost georiënteerde ijzerzandsteenruggen. Deze waren op het einde van de 18de eeuw nog grotendeels bebost. Op het grondgebied van Rotselaar, deelgemeente Wezemaal liggen aldus ongeveer evenwijdig: de Heikantberg, de Middelberg, de Eikelberg, de Wijngaardberg en de Beninksberg. De Beninksberg is naast de Wijngaardberg één van de gaafste ijzerzandsteenheuvels en is weinig aangetast door weekendverblijven en dergelijke. Door de grote hoogteverschillen op korte afstand, komen er veel markante terreinovergangen, holle wegen en taluds voor in het gebied.