Beschermd monument

Sleutelbrug

Beschermd monument van 28-03-2002 tot heden

ID: 14202   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14202

Besluiten

Bruggen
definitieve beschermingsbesluiten: 28-03-2002  ID: 3821

Beschrijving

De Sleutelbrug met inbegrip van de trap is beschermd als monument.Waarden

De Sleutelbrug met inbegrip van de trap is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

historische waarde en historische, in casu architectuurhistorische waarde:
De bruggen over de reien concretiseren niet alleen een eerste poging van de Brugse bevolking tot het verdedigen van de stad in de woelige periode na de moord op Karel de Goede in 1127, maar illustreren ook de groei die de stad kort na de aanleg van de omwalling maakt, waardoor buitenwijken al snel konden aansluiten bij de binnenstad. Ze illustreren dus de evolutie van Brugge als stad in ontwikkeling, als open stad.
Ze zijn bovendien relevante getuigen van de bouwevolutie van stenen bruggen.

sociaal-culturele waarde

Als bouwwerken van belangrijke bruggenbouwers zoals de 14de-eeuwse meestermetselaars Jan van Oudenaerde en Jan Petite, de 17de-eeuwse stadsbouwer Jan de Wachter en de 19de-eeuwse stadsarchitect Jean-Brunon Rudd.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Sleutelbrug

Beenhouwersstraat zonder nummer, Speelmansrei zonder nummer, Wulfhagestraat zonder nummer (Brugge)
De Sleutelbrug verbindt de Wulfhage- met de Beenhouwersstraat en loopt over de Speelmansrei.