Beschermd monument

Eclectisch hoekhuis

Beschermd monument van 05-03-2001 tot heden
ID: 14203   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14203

Besluiten

Hoekhuis
definitieve beschermingsbesluiten: 05-03-2001  ID: 3667

Beschrijving

De bescherming als monument omvat het eclectisch burgerhuis op de hoek van de Van Iseghemlaan en de Kursaal-Oosthelling.Waarden

Hoekpand Van Iseghemlaan 87-89 / Kursaal-Oosthelling is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

historische en historische, in casu architectuurhistorische waarde:
als zijnde representatief voor de architecturale invulling - in casu met commercieel karakter van de vrij gekomen gronden tussen de zeedijk en de oude binnenstad na het opheffen van de Oostendse vesting in 1865.
als een te Oostende zeldzaam geworden, vrij gaaf bewaard voorbeeld van een hoek- én handels- en woonpand van 1893 met benadrukte en verzorgde geveluitwerking in eclectische stijl en onder meer gekenmerkt door attractief uitgebouwde erkers.
als architectuurhistorisch herkenningspunt én blikvanger gezien de beeldbepalende, prominente en exclusieve ligging nabij het Casino-Kursaal, de zeedijk en het knooppunt van de oude stadskern met de in het laatste kwart van de 19de eeuw ingezette westelijke stadsuitleg.

sociaal-culturele waarde

als zijnde een illustratie van de economische welvaart op het einde van de 19de en het begin van de 20ste eeuw, een periode van commerciële hoogconjunctuur voor Oostende - 'Koningin der Badsteden' - als koninklijke en mondaine badstad. Dit 'document' uit de periode van het elitaire kusttoerisme vormt een positieve tegenwaarde met de vrij anonieme appartementsgebouwen in de omgeving.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Eclectisch hoekhuis

Van Iseghemlaan 87, 89 (Oostende)
* Van Iseghemlaan nr. 87-89/ Kursaal-Oosthelling. Beeldbepalend eclectisch hoekgebouw - handels- en woonpand - gedateerd "1893".Beschermd als monument bij M.B. van 5/03/2001. Restauratie in 2005. Drie afgeronde hoektraveeën + één smallere travee (privé-ingang met trappenhuis) + drie traveeën waarvan de middelste breder; vier bouwlagen onder onderbroken mansardedak (leien), lager voor de