Beschermd monument

Torenbrug

Beschermd monument van 28-03-2002 tot heden

ID: 14204   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14204

Besluiten

Bruggen
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/13', 'label': u'definitieve beschermingsbesluiten'}: 28-03-2002  ID: 3821

Beschrijving

De Torenbrug, met inbegrip van de lantaarn en de trap, is beschermd als monument.Waarden

De Torenbrug, met inbegrip van de lantaarn en de trap, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

historische waarde en historische, in casu architectuurhistorische waarde:
De bruggen over de reien concretiseren niet alleen een eerste poging van de Brugse bevolking tot het verdedigen van de stad in de woelige periode na de moord op Karel de Goede in 1127, maar illustreren ook de groei die de stad kort na de aanleg van de omwalling maakt, waardoor buitenwijken al snel konden aansluiten bij de binnenstad. Ze illustreren dus de evolutie van Brugge als stad in ontwikkeling, als open stad.
Ze zijn bovendien relevante getuigen van de bouwevolutie van stenen bruggen.

sociaal-culturele waarde

Als bouwwerken van belangrijke bruggenbouwers zoals de 14de-eeuwse meestermetselaars Jan van Oudenaerde en Jan Petite, de 17de-eeuwse stadsbouwer Jan de Wachter en de 19de-eeuwse stadsarchitect Jean-Brunon Rudd.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Torenbrug

Torenbrug zonder nummer (Brugge)
De Torenbrug verbindt via het straatje, zogenaamd Torenbrug, de Spaanse Loskaai met de Gouden Handstraat, en loopt over de Gouden Handrei.