Beschermd monument

Vlamingbrug

Beschermd monument van 28-03-2002 tot heden

ID
14206
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14206

Besluiten

Bruggen
definitieve beschermingsbesluiten: 28-03-2002  ID: 3821

Beschrijving

De Vlamingbrug is beschermd als monument.Waarden

De Vlamingbrug is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

historische waarde en historische, in casu architectuurhistorische waarde:
De bruggen over de reien concretiseren niet alleen een eerste poging van de Brugse bevolking tot het verdedigen van de stad in de woelige periode na de moord op Karel de Goede in 1127, maar illustreren ook de groei die de stad kort na de aanleg van de omwalling maakt, waardoor buitenwijken al snel konden aansluiten bij de binnenstad. Ze illustreren dus de evolutie van Brugge als stad in ontwikkeling, als open stad.
Ze zijn bovendien relevante getuigen van de bouwevolutie van stenen bruggen.

sociaal-culturele waarde

Als bouwwerken van belangrijke bruggenbouwers zoals de 14de-eeuwse meestermetselaars Jan van Oudenaerde en Jan Petite, de 17de-eeuwse stadsbouwer Jan de Wachter en de 19de-eeuwse stadsarchitect Jean-Brunon Rudd.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Vlamingbrug

Vlamingstraat zonder nummer (Brugge)
De Vlamingbrug verbindt de Vlaming- met de Sint-Jorisstraat. Aan de oostzijde loopt de Augstijnenrei en in het westen de Speelmansrei.