Beschermd monument

Kasteeldomein van Steenhout: kasteel

Beschermd monument van 21-06-1979 tot heden
ID: 1421   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1421

Besluiten

Kasteel Steenhault
definitieve beschermingsbesluiten: 21-06-1979  ID: 1269

Beschrijving

Het kasteel in het kasteeldomein van Steenhout is beschermd als monument.Waarden

Het kasteel Steenhault is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Kasteel Steenhault

Kasteelstraat 34 (Galmaarden)
Zetel van een heerlijkheid, sedert de 17de eeuw in het bezit van de familie Steenhault. Heden is het nog een groot domein met beboomd park, neerhof, waterkasteel en kasteelhoeve.