Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Andries en Sint-Anna

Beschermd monument van 13-11-2001 tot heden
ID: 14211   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14211

Besluiten

Parochiekerk Sint-Andries en Sint-Anna met kerkhof en oorlogsmonumenten
definitieve beschermingsbesluiten: 13-11-2001  ID: 3766

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Andries en Sint-Anna met inbegrip van de zich erin bevindende roerende zaken, onroerend door bestemming, is beschermd als monument.Waarden

De parochiekerk Sint-Andries en Sint-Anna, met inbegrip van de zich erin bevindende roerende zaken, onroerend door bestemming, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

Als zijnde een bedehuis met fraai interieur, welke tevens belangrijke kerkschatten bewaart; vermeldenswaardig zijn onder meer het kerkmeubilair van de hand van H Pickery (1828-1894) en de uitgebreide verzameling aan edelsmeedwerk.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde de voormalige site van de Sint-Andriesabdij, waarvan de stichting teruggaat tot 1117, welke gedurende het ganse Ancien Regime zowel op kerkelijk als maatschappelijk vlak, een belangrijke rol heeft gespeeld.
Als zijnde een waardevolle parochiekerk opgetrokken in 1869 naar ontwerp van architecten Deshuyser en P. Buyck (Brugge), provinciaal architect van 1842 tot 1877, en door de westtoren van 1530.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een beeldbepalend element in de dorpskern van Sint-Andries.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Sint-Andries en Sint-Anna met kerkhof

Gistelse Steenweg 493 (Brugge)
* Gistelse Steenweg z.nr. Kerk van Sint-Andries en Sint-Anna beschermd als monument bij M.B. van 13/11/2001. 1. Kerk 1117: De vroegste getuigenissen over een parochiekerk verwijzen naar een klein Romaans kerkje dat vanaf de komst van de monniken in 1117 een dubbele functie krijgt, namelijk een parochie- en een kloosterkerk. 13de eeuw: bouwen van een nieuwe kerk bestaande uit twee