Beschermd monument

Crèche Louise Marie: conciërgewoning Fernand en poortgebouw Elisa

Beschermd monument van 28-03-2001 tot heden
ID: 14212   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14212

Besluiten

Crèche Louise Marie: conciërgerie Fernand en poortgebouw Elisa
definitieve beschermingsbesluiten: 28-03-2001  ID: 3682

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de conciërgewoning Fernand en het poortgebouw Elisa van de voormalige crèche Louise-Marie.


Waarden

Conciërgerie, zogenaamd Femand en poortgebouw, zogenaamd Elisa, van de Crèche Louise-Marie is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

historische en historische, in casu architectuurhistorische waarde:
als zijnde het resultaat van een filantropisch initiatief - een kinderverblijf genoemd naar Louise-Marie, de eerste Belgische koningin - waarin twee pioniers van het toerisme te Oostende na de ontmanteling van de vesting een belangrijke rol spelen. Louis Delbouille, promotor en realisator van de eerste fase van de Oostends westelijke stadsuitleg ingezet vanaf 1867, koopt de bouwpercelen respectievelijk in 1892 en 1896; zijn rechterhand, architect Antoine Dujardin, bouwt het pand.
De voormalige conciërgerie, zogenaamd Fernand, dateert van 1892 en is opgetrokken in een uitgesproken eclectische bouwtrant. Kenmerkend is voornamelijk het contrastrijke materiaalgebruik: witgeglazuurde bakstenen afgewisseld met donkere, arduin, en tegeltableaus. Binnenin bewaart de gang een cartouche en een kader met respectievelijk de datums van stichting en ingebruikname, en de namenlijst van de weldoeners.
Het voormalige poortgebouw, zogenaamd Elisa, heeft een neoclassicistisch lijstgevel met een geaccentueerde poorttravee voorzien van gesuperposeerde pilasters onder een driehoekige frontonbekroning; poort- en vensterhoutwerk zijn behouden.

sociaal-culturele waarde

als zijnde een getuige van filantropische ingesteldheid tijdens de belle époque, een periode van economische hoogconjunctuur te Oostende - 'Koningin der Badsteden' - als koninklijke en mondaine badplaats met internationale allures.


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Conciërgerie Fernand van de Crèche Louise Marie

Londenstraat 5 (Oostende)
* Londenstraat nr. 5. Conciërgerie, zogenaamd "FERNAND" van de voormalige "CRÈCHE LOUISE-MARIE" van 1892 cf. gedenkplaat binnenin.Beschermd als monument bij M.B. van 28/03/2001. L-vormig bouwperceel naar verluidt oorspronkelijk met conciërgerie zogenaamd "FERNAND" aan de Londenstraat nr. 5, achterliggend kinderverblijf met lokalen rondom een overdekte speelplaats en aansluitend poortgeb


Poortgebouw Elisa van de Crèche Louise Marie

Langestraat 112B (Oostende)
* Langestraat nr. 112 B. Poortgebouw, zogenaamd "ELISA" van de voormalige "<italic>Crèche Louise-Marie</italic>" van 1892 cf. gedenkplaat binnenin. Beschermd als monument bij M.B. van 28/03/2001.L-vormig bouwperceel naar verluidt oorspronkelijk met conciërgerie zogenaamd "<italic>Fernand</italic>" aan de Londenstraat nr. 5 (cf. aldaar), achterliggend kinderverblijf met lokalen rondom een