Neoclassicistisch herenhuis

Beschermd monument van 06-09-2002 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Oostende
Deelgemeente Oostende
Straat Kapellestraat
Locatie Kapellestraat 95 (Oostende)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/35013/377.1
  • OW001602

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Neoclassicistisch herenhuis

Kapellestraat 95, Oostende (West-Vlaanderen)

* Kapellestraat nr. 95-95A-95B. Voormalig herenhuis in neoclassicistische stijl, boven de deur gedateerd 1887 (cartouche); nu winkelpand waarvan bovenverdiepingen ingericht als gemeenschappelijke woonruimte (vluchthuis voor vrouwen). Beschermd als monument bij M.B. van 6/09/2002.Volgens het kadasterarchief staat hier in 1835 een herenhuis met achterliggende tuin uitgevend op een koetshui

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming als monument omvat het voormalig neoclassicistisch herenhuis.

Waarden

Het voormalig herenhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

historische en historische, in casu architectuurhistorische waarde: als zijnde een te Oostende zeldzaam geworden voorbeeld van een neoclassicistisch herenhuis van 1887 met verzorgde opstand, dat bovendien onder meer zijn keizerstrap en drie marmeren schouwmantels bewaard. Het is representatief voor de nieuwe architecturale invulling van de oude binnenstad na de opheffing van de vesting Oostende in 1865 en weerspiegelt de hoogconjunctuur welke Oostende als koninklijke en mondaine badstad kende.

sociaal-culturele waarde

als zijnde relevant voor de levensstijl van de beter gesitueerde 19de-eeuwse burgerij, hier in het bijzonder te Oostende.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.