Beschermd monument

Neoclassicistisch herenhuis

Beschermd monument van 06-09-2002 tot heden
ID: 14221   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14221

Besluiten

Herenhuizen, burgerhuizen, winkelgalerij James Ensor en hotel
definitieve beschermingsbesluiten: 06-09-2002  ID: 3921

Beschrijving

De bescherming als monument omvat het neoclassicistisch herenhuis.


Waarden

Het voormalig herenhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

historische en historische, in casu architectuurhistorische waarde: als zijnde een te Oostende zeldzaam geworden voorbeeld van een neoclassicistisch herenhuis van ca. 1890; het bewaart zijn typerende planindeling en ruimtewerking met koetsdoorrit voorzien van typische stucbepleistering, de aansluitende vestibule met Ionische zuilen en pilasters, het trappenhuis met slingertrap naar de eerste verdieping, en de enfilade van salons onder meer met neorenaissancistisch getinte marmeren schouwmantel. Het is representatief voor de nieuwe architecturale invulling van de oude binnenstad na de opheffing van de vesting Oostende in 1865 en weerspiegelt de hoogconjunctuur die Oostende kende tijdens de belle epoque als koninklijke en mondaine badstad.

sociaal-culturele waarde

als zijnde relevant voor de levensstijl van de beter gesitueerde 19de-eeuwse burgerij, hier in het bijzonder te Oostende.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Neoclassicistisch herenhuis

Langestraat 67 (Oostende)
* Langestraat nr. 67. Voormalig herenhuis in neoclassicistische stijl, vermoedelijk van kort na 1890, nu winkelpand (verkoopzaal) met huurkamers op de bovenverdieping; de zolderverdieping door brand vernield ca. 2000, thans (2004) hersteld. Beschermd als monument bij M.B. van 6/09/2002.Volgens het kadasterarchief staat hier in 1835 een herenhuis met achterliggende tuin. Omstreeks 1874 ve