Windscherm uit 1908

Beschermd monument van 12-01-1987 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Blankenberge
Deelgemeente Blankenberge
Straat Havenstraat
Locatie Havenstraat zonder nummer (Blankenberge)
Alternatieve naam Paravent

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/31004/305.1
  • OW000124

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Windscherm uit 1908

Havenstraat zonder nummer, Blankenberge (West-Vlaanderen)

Oost-west georiënteerd windscherm opgetrokken in 1908, enerzijds uitgevend op de jachthaven en anderzijds op het Leopoldpark.

Beknopte karakterisering

Typologiewindschermen
Dateringvóór WO I
Betrokken personen

Beschrijving

Het windscherm aan de jachthaven is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de artistieke en architecturale waarde van het windscherm als volgt werd gemotiveerd: “Als fraai voorbeeld van windschermarchitectuur aan onze kust; Tevens als uiterst merkwaardig en goed bewaard voorbeeld van eclectische bouwtrant, doorgedreven tot in het straatmeubilair, waarbij vooral neogotische elementen vermengd werden met Oosterse motieven, zoals dit in het begin van de 20ste eeuw meer gebruikelijk was in de architectuur van de kuststreek.”

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000526, Verschillende monumenten: Paravent, drie trappen naar de Zeedijk en Rijksmiddelbare school, advies KCML (1986).

Waarden

Het windscherm aan de jachthaven (de 'paravent') is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

architecturale waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.