Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Pieters-in-de-banden: toren

Beschermd monument van 20-02-1939 tot heden
ID: 14223   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14223

Besluiten

Religieuze en openbare gebouwen
definitieve beschermingsbesluiten: 20-02-1939  ID: 31

Beschrijving

De toren van de parochiekerk Sint-Pieters-in-de-banden is beschermd als monument.Waarden

De toren der kerk van Sint-Pieter-in-de-banden is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Sint-Pieters-in-de-banden

Gemeenteplein zonder nummer (Oostkamp)
Parochiekerk van Oostkamp, toegewijd aan Sint-Pieters-in-de-banden. In oorsprong romaanse kerk, doch in de loop van de tijd grondig verbouwd en heden met hoofdzakelijk neogotisch uitzicht. Toren en orgel zijn beschermd als monument bij K.B. van respectievelijk 20/02/1939 en 25/03/1980. Georiƫnteerde hallenkerk, gelegen in het centrum van Oostkamp, tussen het kruispunt B