Beschermd monument

Burgerhuis uit 1882

Beschermd monument van 06-09-2002 tot heden

ID: 14224   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14224

Besluiten

Herenhuizen, burgerhuizen, winkelgalerij James Ensor en hotel
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/13', 'label': u'definitieve beschermingsbesluiten'}: 06-09-2002  ID: 3921

Beschrijving

De bescherming als monument omvat het burgerhuis van 1882 met inslag van de second-empirestijl.Waarden

Leon Spilliaertstraat 10 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

historische en historische, in casu architectuurhistorische waarde: als zijnde een zeldzaam wordend, representatief voorbeeld van de architecturale invulling - eerste generatie - van de 19de-eeuwse westelijke stadsuitleg te Oostende onder impuls van Leopold II in het kader van het toen snel groeiende badstadtoerisme. Dit burgerhuis van 1882 met uitzonderlijke inslag van de second-empirestijl bewaart ook zijn tuinhuis. Het interieur behoudt zijn indeling met onder meer koetsstalling en enfilade van twee salons. Laatst genoemde worden gekenmerkt door een marmeren schouwmantel en een stucplafond; voornamelijk in het salon aan straatzijde zijn beide bijzonder rijk uitgewerkt. Het stucwerk is wellicht uitgevoerd door de Oostendse bouwheer, plafonneur Louis Brys.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Burgerhuis uit 1882

Leon Spilliaertstraat 10 (Oostende)
* Léon Spilliaertstraat nr. 10. Voormalig burgerhuis met inslag van de second-empirestijl. Beschermd als monument bij M.B. van 6/09/2002. Volgens het kadasterarchief wordt het pand in 1882 gebouwd door Oostendse plafonneur; tegelijkertijd ook optrekken van achter- of tuinhuis uitziend op een toen nog onbebouwd terrein. Breedhuis van drie bouwlagen en vier traveeën - o.m. koetspoorttravee