Beschermd monument

Samenstel van stenen trappen naar de Zeedijk

Beschermd monument van 12-01-1987 tot heden
ID: 14225   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14225

Besluiten

Windscherm jachthaven, stenen trappen en Rijksmiddelbare School
definitieve beschermingsbesluiten: 12-01-1987  ID: 2239

Beschrijving

Het samenstel van stenen trappen naar de Zeedijk is beschermd als monument. De bescherming omvat drie stenen trappen naar de Zeedijk, zogenaamd de Bakkerstraattrap, de Kerkstraattrap of Leeuwetrap en de Weststraattrap.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de sociaal-culturele en artistieke waarde van de stenen trappen als volgt werd gemotiveerd: “De constructie ervan is te situeren in het kader van de sterke toeristische opgang van de stad Blankenberge sinds 1830; Deze drie trappen vormen een uiterst belangrijke verbinding tussen de stadskom en de zeedijk en hebben een bijkomende belangrijke zichtbepalende betekenis in de straatbeelden; Als monumentale trapconstructies in arduinsteen met rijkelijke decoratie met neoklassieke inslag.”

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000526, Verschillende monumenten: Paravent, drie trappen naar de Zeedijk en Rijksmiddelbare school, advies KCML (1986).


Waarden

De drie stenen trappen naar de Zeedijk zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

sociaal-culturele waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Samenstel van stenen trappen naar de Zeedijk

Zeedijk zonder nummer, zonder nummer, zonder nummer (Blankenberge)
Drie stenen trappen naar de Zeedijk: Bakkerstraattrap, Kerkstraattrap of Leeuwetrap en Weststraattrap. Beschermd als monument bij M.B. van 12.01.1987. Blankenberge telt veertien toegangen naar de Zeedijk, de drie centrale toegangen zijn stenen trappen. De monumentale constructies, met neoklassieke vormgeving dateren uit het einde van de 19de eeuw.