Gekoppelde burgerhuizen

Beschermd monument van 06-09-2002 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Oostende
Deelgemeente Oostende
Straat Leon Spilliaertstraat
Locatie Leon Spilliaertstraat 6, Leon Spilliaertstraat 8 (Oostende)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/35013/380.1
  • OW001605

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Gekoppelde burgerhuizen

Leon Spilliaertstraat 6-8, Oostende (West-Vlaanderen)

Samenstel van twee gekoppelde burgerhuizen met inslag van de second-empirestijl, gedateerd "ANNO 1887". Beschermd als monument bij M.B. van 6/09/2002.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de gekoppelde burgerhuizen met inslag van de second-empirestijl.

Waarden

Leon Spilliaertstraat 6-8 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

historische en historische, in casu architectuurhistorische waarde: als zijnde een zeldzaam wordend, representatief voorbeeld van de architecturale invulling - eerste generatie - van de 19de-eeuwse westelijke stadsuitleg te Oostende onder impuls van Leopold II in het kader van het toen snel groeiende badstadtoerisme. Dit samenstel met twee burgerhuizen dateert van 1887 en vertoont eerder nog uitzonderlijk de inslag van de second-empirestijl; de leeuw en het stadswapen die de dakkapel sieren verwijzen vermoedelijk naar de bouwheer, een Oostendse vishandelaar.
Nummer 6 bewaart het best zijn interieur met de gebruikelijke plattegrond en indeling; ook de aankleding als stucplafonds en marmeren schouwen in de vertrekken op de bel-etage zijn behouden.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.