Beschermd monument

Villa Mon Repos

Beschermd monument van 06-09-2002 tot heden
ID: 14231   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14231

Besluiten

Herenhuizen, burgerhuizen, winkelgalerij James Ensor en hotel
definitieve beschermingsbesluiten: 06-09-2002  ID: 3921

Beschrijving

De bescherming als monument omvat het eclectisch burgerhuis, ontworpen door Antoine Dujardin, genaamd Villa Mon Repos.Waarden

Het pand, zogenaamd Villa Mon Repos is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

historische en historische, in casu architectuurhistorische waarde: als zijnde een zeldzaam wordend, representatief voorbeeld van de architecturale invulling van de 19de-eeuwse westelijke stadsuitleg te Oostende onder impuls van Leopold II in het kader van het toen snel groeiende badstadtoerisme. Zowel wat indeling, opstand, plattegrond en architecturale uitwerking betreft beantwoordt dit pand van 1897 volledig aan het type van de eclectische stadsvilla uit de belle epoque; karakteristiek evenwel is het als belvedère uitgewerkte dakvenster. Bovendien betreft het een ontwerp van architect A. Dujardin, één van de pioniers van het toerisme te Oostende na de ontmanteling van de vesting.

sociaal-culturele waarde

als 'document' uit de periode van het elitaire kusttoerisme en aldus een schakel in het verhaal van de bad stad Oostende.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Villa Mon Repos

Hertstraat 28 (Oostende)
* Hertstraat nr. 28. Z.g. "VILLA MON REPOS", eclectisch enkelhuis gesigneerd architect A. Dujardin (Oostende). Beschermd als monument bij M.B. van 6/09/2002.Volgens het kadasterarchief daterend van 1897 met als bouwheer F. Bosmans uit Leuven; renovatiewerken in de eerste helft van de jaren 1930, reinigen van de gevel en vervangen van het houtwerk door P.V.C. Souterrain, drie bouwlagen en