Eclectisch burgerhuis

Beschermd monument van 06-09-2002 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Oostende
Deelgemeente Oostende
Straat Rogierlaan
Locatie Rogierlaan 52 (Oostende)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/35013/382.1
  • OW001607

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Eclectisch burgerhuis

Rogierlaan 52, Oostende (West-Vlaanderen)

* Rogierlaan nr. 52. Art-nouveaugetint burgerhuis enigszins afwijkend van de eclectische doorsnee-architectuur in de straat met overwegend neoclassicistische inslag. Opgetrokken volgens kadaster ca. 1901. Beschermd als monument bij M.B. van 6/09/2002.Enkelhuis van vier bouwlagen en respectievelijk van onder naar boven drie, een brede en twee traveeën onder zadeldak (nok evenwijdig met de

Beknopte karakterisering

Typologieburgerhuizen
Stijleclecticisme
Dateringvóór WO I

Beschrijving

De bescherming als monument omvat het eclectisch burgerhuis uit 1901.

Waarden

Het pand is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

historische en historische, in casu architectuurhistorische waarde: als zijnde een zeldzaam wordend, representatief voorbeeld van de architecturale invulling van de 19de-eeuwse westelijke stadsuitleg te Oostende onder impuls van Leopold II in het kader van het toen snel groeiende badstadtoerisme. Zowel wat indeling, opstand, en plattegrond betreft beantwoordt dit pand van 1901 aan het type van de eclectische stadsvilla uit de belle époque; de architecturale uitwerking is hier echter overwegend art-nouveaugetint. Karakteristiek zijn onder meer de geglazuurde bakstenen, de sierlijke ijzeren draagconstructie van de bow window met trogoverwelving voorzien van centraal faiencetegeltableau met zonnebloem, en de tegelbanden met bloem- en bladmotieven.
Het interieur bewaart bovendien zijn trappenhuis met muurkasten, een salon in neo-Vlaamserenaissance-stijl met marmeren schouwmantel, sokkellambrisering en cassettenplafond, beide houtimitaties van stuc.

sociaal-culturele waarde

als 'document' uit de periode van het elitaire kusttoerisme en aldus een schakel in het verhaal van de badstad Oostende.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.