Beschermd monument

Villa Lina

Beschermd monument van 06-09-2002 tot heden
ID: 14235   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14235

Besluiten

Herenhuizen, burgerhuizen, winkelgalerij James Ensor en hotel
definitieve beschermingsbesluiten: 06-09-2002  ID: 3921

Beschrijving

De bescherming als monument omvat het eclectisch burgerhuis Villa Lina.Waarden

Het pand zogenaamd Villa Lina is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

historische en historische, in casu architectuurhistorische waarde: als zijnde een zeldzaam wordend, representatief voorbeeld van de architecturale invulling van de 19de-eeuwse westelijke stadsuitleg te Oostende onder impuls van Leopold II in het kader van het toen snel groeiende badstadtoerisme. Zowel wat indeling, opstand, en plattegrond betreft beantwoordt dit pand van 1902 aan het type van de eclectische stadsvilla uit de belle époque; de architecturale uitwerking is hier echter overwegend art-nouveaugetint. Het verzorgde, opvallende gevel parement wordt onder meer gekenmerkt door het gebruik van geglazuurde bakstenen en de faiencetegels met florale art-nouveaumotieven als onder meer distels.

sociaal-culturele waarde

als 'document' uit de belle époque, een periode van economische hoogconjuctuur te Oostende als koninklijke en mondaine badstad.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Villa Lina

Euphrosina Beernaertstraat 96 (Oostende)
* Euphrosina Beernaertstraat nr. 96. Zogenaamd "VILLA LINA". Eclectisch enkelhuis met art-nouveau-inslag, volgens het kadasterarchief daterend van 1902 met als bouwheer de Oostendse aannemer H. Degryse. Beschermd als monument bij M.B. van 6/09/2002.Souterrain, drie bouwlagen en twee ongelijke traveeën onder mansardedak (nok evenwijdig met de straat). Typerend gevelparement van witgeglazuur