Rijksmiddelbare school: deel

Beschermd monument van 12-01-1987 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Blankenberge
Deelgemeente Blankenberge
Straat Onderwijsstraat
Locatie Onderwijsstraat 17 (Blankenberge)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/31004/307.1
  • OW000127

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Rijksmiddelbare school

Onderwijsstraat 17, Blankenberge (West-Vlaanderen)

Voormalige Rijksmiddelbare School, zie opschrift (blauwe letters op blauwe hardsteen) boven hoofdingang. Beschermd als monument bij M.B. van 12.01.1987. Exponent van één van de vijftig rijksscholen die in 1881 bij Koninklijk Besluit in België mochten opgericht worden en dit na een heftige schoolstrijd die woedde van 1879 tot 1884.

Beschrijving

De voormalige Rijksmiddelbare school in Blankenberge is gedeeltelijk beschermd als monument. De bescherming omvat bouwblok grenzend aan de straatzijde.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de architectuurhistorische, cultuurhistorische en architecturale waarde van de rijksmiddelbare school als volgt werd gemotiveerd: “Als ontworpen door architect Jozeph Hoste, gebouwd in de jaren 1882-1883; Als exponent van de 50 rijksscholen die bij koninklijk besluit van 26 september 1881 mochten opgericht worden en dit te midden van een periode van heftige scholenstrijd tussen liberalen en katholieken; Als gaaf bewaard gebleven voorbeeld van monumentale neobarokarchitectuur te Blankenberge.”

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000526, Verschillende monumenten: Paravent, drie trappen naar de Zeedijk en Rijksmiddelbare school, advies KCML (1986).

Waarden

De Rijksmiddelbare school is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde

historische waarde

in casu cultuurhistorische waarde

historische waarde

in casu architecturale waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.