Beschermd monument

Visserswoning

Beschermd monument van tot heden

ID
14242
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14242

Besluiten

Visserswoningen
definitieve beschermingsbesluiten: 12-08-1980  ID: 1448

Beschrijving

De visserswoning is beschermd als monument. In hetzelfde beschermingsbesluit wordt eveneens het tegenover gelegen vissershuisjes beschermd als monument.

Het beschermingsdossier motiveert de historische en sociaal-culturele waarde van de vissershuisjes als volgt: “gezien het de laatste twee typische vissershuisjes van Blankenberge betreft en beide nog vrij gaaf zijn bewaard.”

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000372, Twee vissershuisjes (S.N., 1980).


Waarden

Het vissershuisje is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

sociaal-culturele waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Visserswoning

Breydelstraat 27 (Blankenberge)
Gevel in witgekalkte baksteenbouw van twee traveeën en anderhalve bouwlaag op een gepekte plint, zadeldak (Vlaamse pannen, nok parallel aan de straat).