Visserswoning

Beschermd monument van 12-08-1980 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Blankenberge
Deelgemeente Blankenberge
Straat Breydelstraat
Locatie Breydelstraat 27 (Blankenberge)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/31004/729.1
  • OW000123

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Visserswoning

Breydelstraat 27, Blankenberge (West-Vlaanderen)

Beschermd als monument bij Koninklijk Besluit van 12.08.1980. Gevel in witgekalkte baksteenbouw van twee traveeën en anderhalve bouwlaag op een gepekte plint, zadeldak (Vlaamse pannen, nok parallel aan de straat).

Beknopte karakterisering

Typologievisserswoningen

Beschrijving

De visserswoning is beschermd als monument. In hetzelfde beschermingsbesluit wordt eveneens het tegenover gelegen vissershuisjes beschermd als monument.

Het beschermingsdossier motiveert de historische en sociaal-culturele waarde van de vissershuisjes als volgt: “gezien het de laatste twee typische vissershuisjes van Blankenberge betreft en beide nog vrij gaaf zijn bewaard.”

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000372, Twee vissershuisjes (S.N., 1980).

Waarden

Het vissershuisje is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

sociaal-culturele waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.