Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Pieters-in-de-banden: orgel

Beschermd monument van 25-03-1980 tot heden
ID: 14243   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14243

Besluiten

Parochiekerk Sint-Pieter: orgel
definitieve beschermingsbesluiten: 25-03-1980  ID: 1411

Beschrijving

Het orgel in de parochiekerk Sint-Pieters-in-de-banden is beschermd als monument.Waarden

Het orgel in de Sint-Pieterkerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Sint-Pieters-in-de-banden

Gemeenteplein zonder nummer (Oostkamp)
Parochiekerk van Oostkamp, toegewijd aan Sint-Pieters-in-de-banden. In oorsprong romaanse kerk, doch in de loop van de tijd grondig verbouwd en heden met hoofdzakelijk neogotisch uitzicht. Toren en orgel zijn beschermd als monument bij K.B. van respectievelijk 20/02/1939 en 25/03/1980. Georiƫnteerde hallenkerk, gelegen in het centrum van Oostkamp, tussen het kruispunt B