Art-deco-eenheidsbebouwing

Beschermd monument van 06-09-2002 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Oostende
Deelgemeente Oostende
Straat Van Iseghemlaan
Locatie Van Iseghemlaan 24, Van Iseghemlaan 26, Van Iseghemlaan 26A, Van Iseghemlaan 26B, Van Iseghemlaan 28 (Oostende)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/35013/385.1
  • OW001610

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Art-deco-eenheidsbebouwing

Van Iseghemlaan 24-26, Oostende (West-Vlaanderen)

* Van Iseghemlaan nrs. 24, 26, 28. Samenstel in art-decostijl gesigneerd architect L. Corneau (Oostende) boven deur. Beschermd als monument bij M.B. van 6/09/2002.Volgens het kadasterarchief daterend van 1933 als verbouwing van een 19de-eeuws pand (cf. achtergevel); in 1946 wordt nr. 28 - de rechts aanpalende, smalle 19de-eeuwse woning - bij nr. 26 gevoegd wat evenwel enkel aan de binne

Beknopte karakterisering

Betrokken personen

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de burgerhuizen in art deco, met inbegrip van het aanpalende nummer 28.

Waarden

De panden zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: als zijnde een in de oude Oostende binnenstad zeldzaam wordend voorbeeld van art-decoarchitectuur. Het samenstel nummer 24-26 van 1935, een verbouwing van een 19de-eeuws pand tot twee stadsvilla's door de lokale architect L. Corneau, getuigt van een bijzondere aandacht voor de gevelopbouw en -uitwerking. Karakteristiek zijn onder meer het getand lijstwerk, de getrapte profielen en het verzorgde houtwerk. Het aanpalende, smalle pand nummer 28, binnenin constructief verweven met nummer 26, is nog representatief voor het 19de-eeuwse uitzicht van de Van Iseghemlaan; voornamelijk hier is het bouwen en verbouwen in een stroomversnelling geraakt.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.