Beschermd monument

Art-deco-eenheidsbebouwing

Beschermd monument van 06-09-2002 tot heden
ID: 14245   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14245

Besluiten

Herenhuizen, burgerhuizen, winkelgalerij James Ensor en hotel
definitieve beschermingsbesluiten: 06-09-2002  ID: 3921

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de burgerhuizen in art deco, met inbegrip van het aanpalende nummer 28.



Waarden

De panden zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: als zijnde een in de oude Oostende binnenstad zeldzaam wordend voorbeeld van art-decoarchitectuur. Het samenstel nummer 24-26 van 1935, een verbouwing van een 19de-eeuws pand tot twee stadsvilla's door de lokale architect L. Corneau, getuigt van een bijzondere aandacht voor de gevelopbouw en -uitwerking. Karakteristiek zijn onder meer het getand lijstwerk, de getrapte profielen en het verzorgde houtwerk. Het aanpalende, smalle pand nummer 28, binnenin constructief verweven met nummer 26, is nog representatief voor het 19de-eeuwse uitzicht van de Van Iseghemlaan; voornamelijk hier is het bouwen en verbouwen in een stroomversnelling geraakt.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Art-deco-eenheidsbebouwing

Van Iseghemlaan 24, 26 (Oostende)
* Van Iseghemlaan nrs. 24, 26, 28. Samenstel in art-decostijl gesigneerd architect L. Corneau (Oostende) boven deur. Beschermd als monument bij M.B. van 6/09/2002.Volgens het kadasterarchief daterend van 1933 als verbouwing van een 19de-eeuws pand (cf. achtergevel); in 1946 wordt nr. 28 - de rechts aanpalende, smalle 19de-eeuwse woning - bij nr. 26 gevoegd wat evenwel enkel aan de binne