Beschermd monument

Stadswoning ontworpen door Joseph Vanderbanck

Beschermd monument van 06-09-2002 tot heden
ID: 14246   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14246

Besluiten

Herenhuizen, burgerhuizen, winkelgalerij James Ensor en hotel
definitieve beschermingsbesluiten: 06-09-2002  ID: 3921

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de stadswoning ontworpen door Joseph Vanderbanck.


Waarden

Het rijhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: als zijnde een interessante interpretatie in nieuwe zakelijkheid van het rijhuis uit de belle époque, hier in het bijzonder te Oostende. Dit pand van 1935 als eigen woning ontworpen door architect Van der Banck van Oudenaardse komaf en voornamelijk tijdens het interbellum bedrijvig in Oostende, wordt onder meer gekarakteriseerd door een verzorgde bakstenen opstand en mannenhoofden van terracotta in de deurbovenhoeken.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Stadswoning ontworpen door Joseph Vanderbanck

Muscarstraat 3 (Oostende)
* Muscarstraat nr. 3. Enkelhuis aanleunend bij de nieuwe zakelijkheid, in de plint gesigneerd architect J. Van der Banck (Oostende), tevens eigenaar van het pand. Volgens het kadasterarchief daterend van 1935 ter vervanging van een pand van 1901. Beschermd als monument bij M.B. van 6/09/2002.Behouden plattegrond en indeling van het oorspronkelijke pand: souterrain, drie bouwlagen en twee