Beschermd monument

Omwalde kasteelsite Blauw Kasteel: woonhuis

Beschermd monument van 31-07-1997 tot heden

ID: 14247   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14247

Besluiten

Hoeve 't Blauwkasteel: perceel, woonhuis en hoevedomein
definitieve beschermingsbesluiten: 31-07-1997  ID: 3208

Beschrijving

Het woonhuis van het Blauw Kasteel is beschermd als monument.Waarden

Het woonhuis van de hoeve zogenaamd 't Blauwkasteel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

historische en historische, in casu architectuurhistorische waarde: Een merkwaardig gaaf bewaard laat-middeleeuws kasteel, bestaande uit een hoog rechthoekig volume met ronde traptoren en een haakse uitbouw, dat uitzonderlijk is van type, ouderdom en architecturale uitwerking. Het laat-gotische metselwerk, aansluitend bij de gelijktijdige stedelijke baksteenarchitectuur, wordt immers zelden aangetroffen op het platteland. De behouden interieurelementen zoals zolderingen, consoles, schouwen dragen bij tot de architecturale waarde van het gebouw. Tenslotte getuigt de fraai gemetste spiltrap van een hoogstaand vakmanschap.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Omwalde kasteelsite Blauw Kasteel

Ravenbosstraat 10 (Oostkamp)
"Blauw Kasteel" of "Beverhoutshof". Historische hofstede aan de rand van het Beverhoutsveld. Site met walgracht en opper- en neerhofstructuur; hofstede op een omwalde terp met een ten zuidoosten gelegen neerhof, bestaande uit een langwerpig hoevegebouw. Het perceel met terp waarop de hofstede ligt, en de hofstede zelf, zijn bescher