Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Omwalde kasteelsite Blauw Kasteel

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 31-07-1997 tot heden

ID: 14251   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14251

Besluiten

Hoeve 't Blauwkasteel: perceel, woonhuis en hoevedomein
definitieve beschermingsbesluiten: 31-07-1997  ID: 3208

Beschrijving

De omwalde kasteelsite van het Blauw Kasteel te Oostkamp is beschermd als dorpsgezicht. De bescherming omvat de gehele kasteelsite, met name de terp met woonhuis en omwalling, het omringende perceel met inbegrip van het langwerpige hoevegebouw en enkele omliggende percelen met onder andere een boomgaard.Waarden

Het hoevedomein zogenaamd 't Blauwkasteel is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Een gaaf bewaarde belangrijke historische site, zetel van het voormalig leengoed 't Blauwkasteel of Beverhoutshof, waarvan de configuratie, grotendeels teruggaat op de 18de-eeuwse (Ferraris) en hoogstwaarschijnlijk op de vroegere laatmiddeleeuwse situatie, met als componenten: een omwalde terp met woonhuis midden een trapezoïdale weilandenblok aan vier zijden omgracht.
Een voormalige ontginningshoeve gelegen op de rand van het Beverhoutsveld, die een belangrijke rol speelde bij de in gebruikname ervan.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Omwalde kasteelsite Blauw Kasteel

Ravenbosstraat 10 (Oostkamp)
"Blauw Kasteel" of "Beverhoutshof". Historische hofstede aan de rand van het Beverhoutsveld. Site met walgracht en opper- en neerhofstructuur; hofstede op een omwalde terp met een ten zuidoosten gelegen neerhof, bestaande uit een langwerpig hoevegebouw. Het perceel met terp waarop de hofstede ligt, en de hofstede zelf, zijn bescher