Beschermd monument

Hoeve Brasserie d'Helchin

Beschermd monument van tot heden

ID
14255
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14255

Besluiten

Brouwerij
definitieve beschermingsbesluiten: 17-07-2012  ID: 5056

Beschrijving

De voormalige brouwerij Brasserie d'Helchin te Helkijn, is beschermd als monument.Waarden

De brouwerij is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als zijnde een historisch waardevol brouwerijcomplex waarvan de geschiedenis zeker tot de 18de eeuw opklimt. De site vorm een representatief voorbeeld van een brouwerij gelegen in een landelijke Vlaams dorp.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een relatief gaaf bewaard 19de-eeuws brouwerijcomplex, met kenmerkende gesloten opstelling gegroepeerd rondom een verharde binnenplaats, bestaande uit een brouwerswoning van 1895, een 19de-eeuws poortgebouw, een laat 19de-eeuwse mouterij en een vermoedelijk 18de-eeuws magazijn.
Omwille van de imposante brouwerswoning met rijkelijk uitgewerkte gevels aanknopend bij de cottage-architectuur. De rijk uitgewerkte architectuur, wordt gekenmerkt door het gebruik van gekleurde baksteen en arduin en het decoratief uitgewerkte houtwerk confer de fraaie windborden en de vorstkam.
Omwille van het vermoedelijk 18de-eeuwse magazijn gekenmerkt door het lage gewitte bakstenen volume onder hoogopgaand zadeldak
Als zijnde een beeldbepalend complex, gelegen op de hoek van de Stationsstraat en de Kasteeldreef.

industrieel-archeologische waarde

Als zijnde een gaaf bewaard voorbeeld van een mouterijgebouw met behouden kiemvloer en stoof of haard. Opvallend zijn hier het gietijzeren front van de vuurmond en de centrale regeling van de luchttoevoer door middel van een kleppenluik met centrale bedieningsstang. Tevens wordt de eestkap gekenmerkt door een lichte open structuur als schouw. De mouterij is een zeldzame getuige van de toenmalige opvattingen en mogelijkheden inzake de productieprocessen in se en de bedrijfseconomische context waarin brouwerijen nog met een eigen mouterij werkten, een werkwijze die later zal vervangen worden door de externe levering aan brouwerijen van op industriële schaal gemoute granen.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een fraai voorbeeld van een brouwerswoning uit 1895. De woning veruitwendigd de status van de brouwer en illustreert de 19de-eeuwse wooncultuur van de burgerij.
Als zijnde een belangrijke getuige van de economische geschiedenis van Helkijn en Vlaanderen in de 19de en de 20ste eeuw. Tevens betreft het de enige overgebleven brouwerij in de gemeente.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeve Brasserie d'Helchin

Stationsstraat 20-22 (Spiere-Helkijn)
Stationsstraat nr. 20-22. Brouwerij z.g. "BRASSERIE D'HELCHIN" (cf. opschrift op poortgebouw) Eén van de twee brouwerijen die de gemeente rijk was. De oprichtingsdatum van de brouwerij is niet gekend, wel staat vast dat de gebouwen reeds ca. 1835 in het bezit zijn van een brouwer. De brouwactiviteiten werden stilgelegd in de loop van de jaren 1940, het bedrijf richtte zich vanaf dan op het