Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Blasius met kerkhof: kerk met inboedel

Beschermd monument van 01-12-2000 tot heden
ID: 14257   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14257

Besluiten

Parochiekerk Heilige Blasius en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 01-12-2000  ID: 3598

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Blasius is beschermd als monument. De bescherming omvat de kerk met inbegrip van de zich erin bevindende roerende zaken, onroerend door bestemming.Waarden

De parochiekerk Heilige Blasius, inbegrepen de zich erin bevindende roerende zaken, onroerend door bestemming met onder meer de lijst als bijlage, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

Als zijnde een bedehuis met een waardevolle kerkschat en een merkwaardig interieur onder meer bepaald door het meubilair, de trompe l'oeil-muurschilderingen in de oostpartij, de schilderijen, de sculpturen, de glasramen, het orgel, het doksaal, de grafzerken en het edelsmeedwerk.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Als zijnde een waardevolle kruiskerk in een, eerder zeldzaam voor de regio, classicerende stijl, tot stand gekomen in verscheidene bouwfasen: een 18-eeuws schip met oudere kern zie herbruikt(?) ijzerzandsteen in plint, uitgebreid met transept en koor eind 18de-begin 19de eeuw zie donkere baksteen en een westpartij met toren gedateerd 1878, welke na een blikseminslag in 1876 naar ontwerp van de provinciale architect R. Buyck werd herbouwd.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een beeldbepalend en structuurbepalend element in de kleine dorpskom van Waardamme.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Sint-Blasius met kerkhof

Kerkstraat 1 (Oostkamp)
Parochiekerk van Waardamme, toegewijd aan Sint-Blasius. De kerk is beschermd als monument en samen met de nabijgelegen voormalige pastorie (cf. Beekstraat nr. 4) aan het Dorpsplein beschermd als dorpsgezicht, beide bekrachtigd bij K.B. van 01/12/2000. Georiënteerde kruiskerk in classicistische stijl met bouwfases in de tweede helft van de 18de eeuw en in de 19de eeuw;