Beschermd monument

Dominicanenklooster

Beschermd monument van 16-06-1978 tot heden

ID: 1426   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1426

Besluiten

Dominicanenklooster
definitieve beschermingsbesluiten: 16-06-1978  ID: 1202

Beschrijving

Het voormalig dominicanenklooster te Vilvoorde, is beschermd als monument.Waarden

Voormalig Dominicanenklooster (thans Rijkstechnische School) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Dominicanenklooster

Lange Molensstraat 44 (Vilvoorde)
Meermaals aangepast complex, in kern opklimmend tot de zeventiende eeuw, doch grondig verbouwd in de negentiende eeuw.