Beschermd monument

Hotel Derycker

Beschermd monument van 06-09-2002 tot heden

ID
14260
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14260

Besluiten

Herenhuizen, burgerhuizen, winkelgalerij James Ensor en hotel
definitieve beschermingsbesluiten: 06-09-2002  ID: 3921

Beschrijving

De bescherming als monument omvat het voormalig Hotel Derycker.Waarden

Het vroeger Hotel Derycker is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

historische en historische, in casu architectuurhistorische waarde: als zijnde het voormalige Hotel Derycker van 1931, een in de Oostendse hotelbouw uitzonderlijk hoekpand beïnvloed door de nieuwe zakelijkheid. Bovendien betreft het een ontwerp van architect B. Christiaens, een progressieve en toonaangevende architect uit het Oostendse interbellum die ook nationaal niet onopgemerkt bleef.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hotel Derycker

Langestraat 84 (Oostende)
* Langestraat nr. 84. Voormalig "HOTEL DERYCKER", appartementsgebouw van het type residentie uit het interbellum; aanleunend bij de nieuwe zakelijkheid naar ontwerp van architect B. Christiaens (Oostende); nu opgedeeld in studio’s. Beschermd als monument bij M.B. van 6/09/2002.Volgens het kadasterarchief gebouwd in 1931 ter hoogte van een 19de-eeuws pand. Hoekgebouw van vier bouwlagen on