Beschermd monument

Praalboog

Beschermd monument van 28-03-2002 tot heden

ID: 14262   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14262

Besluiten

Grenspaal, praalboog, waterput en pompen
definitieve beschermingsbesluiten: 28-03-2002  ID: 3822

Beschrijving

De neoclassicistische triomfboog te Brugge, is beschermd als monument.Waarden

Praalboog Kartuizerinnenstraat is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een opvallend beeldhouwwerk naar ontwerp van de Brugse beeldhouwer J. Fonteyne.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een exclusief en beeldbepalend gegeven in de Brugse binnenstad dat getuigt van de eer aan de oorlogsslachtoffers van de Eerste Wereldoorlog.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Praalboog

Kartuizerinnenstraat zonder nummer (Brugge)
Deze sobere, neoclassicistische triomfboog is opgetrokken in 1929-1930 als eerbetoon voor de slachtoffers van de Grote Oorlog. Het ontwerp - ook van het beeldhouwwerk - is van de hand van de Brugse kunstenaar J. Fonteyne.