Beschermd monument

Neogotische kapel

Beschermd monument van 19-02-2002 tot heden
ID: 14265   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14265

Besluiten

Neogotische kapel
definitieve beschermingsbesluiten: 19-02-2002  ID: 3809

Beschrijving

De neogotische kapel is beschermd als monument. De bescherming omvat de kapel en het perceel waarop deze gelegen is, met inbegrip van de arduinen hekpijlers en het hekwerk.Waarden

De neogotische kapel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

Als omvattende fraaie handgeschilderde brandglasramen daterend uit het laatste kwart van de 19de eeuw.

historische waarde

Als zijnde een gaaf bewaarde neogotische kapel daterend uit het laatste kwart van de 19de eeuw - vermoedelijk 1884, zie gedenkplaat binnenin - getypeerd door verzorgd materiaalgebruik als leien, rode baksteen afgewisseld met arduin en zandsteen en door een sobere doch verfijnde vormgeving.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een druk bezocht bedehuis met een beeldbepalende ligging op het kruispunt bij de Kapellestraat, de Hogedreef en de Schoolstraat.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Neogotische kapel

Kapellestraat 11 (Oostkamp)
* Kapellestraat nr. 11/ Hogedreef. Neogotische kapel gebouwd circa 1884 cf. gedenkplaat binnenin. Gelegen ter hoogte van het kruispunt met de Schooldreef en de Hogedreef op de plaats van een oudere kapel die dateert van de periode 1867-1875. Beschermd als monument bij M.B. van 19/02/2002. Afgesloten aan de straatzijde door een gietijzeren hekken op een arduinen sokkel en tussen dito pilast