Beschermd monument

Windmolen Stokerijmolen

Beschermd monument van 22-12-1943 tot heden
ID: 14277   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14277

Besluiten

Gesloten windmolen, stokerijmolen, stenen windmolen en houten windmolen
definitieve beschermingsbesluiten: 22-12-1943  ID: 102

Beschrijving

De houten windmolen Stokerijmolen is beschermd als monument.Waarden

De Stokerijmolen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Windmolen Stokerijmolen

Brugsesteenweg zonder nummer (Kuurne)
Beschermd als monument bij B.S.G van 22 december 1943. Voormalige 18de-eeuwse graanmolen, gelegen op de wijk "'t Hoge", het hoogste punt van Kuurne.