Beschermd monument

Windmolen Stokerijmolen

Beschermd monument van 22-12-1943 tot heden

ID
14277
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14277

Besluiten

Gesloten windmolen, stokerijmolen, stenen windmolen en houten windmolen
definitieve beschermingsbesluiten: 22-12-1943  ID: 102

Beschrijving

De houten windmolen Stokerijmolen is beschermd als monument.Waarden

De Stokerijmolen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Stokerijmolen

Brugsesteenweg zonder nummer (Kuurne)
De houten staakmolen Stokerijmolen op molenberg is gelegen op de wijk 't Hoge, het hoogste punt van Kuurne. In 1796 werd een molen overgebracht uit Kortrijk en heropgericht aan de Oostenrijks steenweg Kortrijk-Brugge.