Windmolen Stokerijmolen

Beschermd monument van 22-12-1943 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Kuurne
Deelgemeente Kuurne
Straat Brugsesteenweg
Locatie Brugsesteenweg zonder nummer (Kuurne)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/34023/301.1
  • OW000823

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Windmolen Stokerijmolen

Brugsesteenweg zonder nummer, Kuurne (West-Vlaanderen)

Beschermd als monument bij B.S.G van 22 december 1943. Voormalige 18de-eeuwse graanmolen, gelegen op de wijk "'t Hoge", het hoogste punt van Kuurne.

Beknopte karakterisering

Betrokken personen

Beschrijving

De houten windmolen Stokerijmolen is beschermd als monument.

Waarden

De Stokerijmolen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.