Beschermd monument

Roterij Sabbe

Beschermd monument van 23-08-2006 tot heden
ID: 14285   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14285

Besluiten

Roterij Sabbe
definitieve beschermingsbesluiten: 23-08-2006  ID: 4471

Beschrijving

Roterij Sabbe is beschermd als monument. De bescherming omvat de roterij met inbegrip van de schoorsteen, stoomketel en stoommachine.


Waarden

De roterij Sabbe, met inbegrip van de schoorsteen, één stoomketel (naderhand gebruikt als warmwaterketel) en de stoommachine Phoenix Gand met toebehoren is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

Als voorbeeld van een vlasbedrijf van de jaren 1930 nu nog bestaande uit een roterij (voorheen ook zwingelarij) en een stoommachine voor het opwekken van elektriciteit.
Het gaat hier om een typevoorbeeld, zowel wat de ligging naast de Leie betreft als wat de typologie van de roterij aangaat. De roterij is type met rootkamers in parallelle opstelling aan weerszijden van de stookruimtes met koud- en warmwaterreservoirs op het dak en met afzonderlijk gesitueerde machinekamer met stoommachine.
Dit voorbeeld refereert zeer duidelijk aan een bepaalde, langdurige fase in de evolutie van de vlasproductie, fase die vanaf de jaren 1920 tot bloei kwam na de uitvinding van het warmwaterroten door de Wevelgemnaar Constant Vansteenkiste circa 1906-08.
De vlasindustrie vormde reeds in de middeleeuwen een belangrijke bedrijfstak in wat nu Vlaanderen is.
Het Kortrijkse en meer bepaald de Leie ('The Golden River') speelden hierin een zeer prominente rol. De industrialisering van de vlasproductie heeft tijdens het Interbellum in de Leiestreek een flinke impuls gekregen. Kuurne wordt - als één van de 19 gemeenten langs de Leie - beschouwd als één van de belangrijkste, zoniet de belangrijkste vlasgemeente.
De stoomketels zijn goed bewaarde voorbeelden van een type met twee vuurhaarden (het zogenaamde Lancashire-type). De stoommachine is een uitzonderlijk exemplaar van het merk 'Phoenix' met Corlisskleppen, een eerder zeldzaam kleppentype bij Belgische constructeurs.
Deze machine is de enige van het merk 'Phoenix' die we in België nog hebben.
Deze machine is ook een van de voorbeelden uit de bloeiperiode van de Gentse machineconstructeurs, die destijds een wereldwijde faam hadden.
De roterij Sabbe ligt op de linker Leie-oever, net zoals de roterij-zwingelarij Verschaeve (bescherming in procedure) die zich binnen gezichtsafstand bevindt. De roterij Sabbe en de roterij-zwingelarij Verschaeve vormen met de ertussen gelegen (vlas)-weiden een uitstekend voorbeeld van een vlaslandschap langs de Leie.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Roterij Sabbe

Bondgenotenlaan zonder nummer (Kuurne)
Voormalige roterij Sabbe beschermd als monument bij M.B. van 23/08/2006. Roterij met bijhorende machinekamer met stoommachine, horende bij het vlasbedrijf Sabbe gevestigd aan de huidige Generaal Eisenhowerstraat nummer 1.