Beschermd monument

Staatsmarineschool

Beschermd monument van 19-02-2002 tot heden
ID: 14288   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14288

Besluiten

Openbare gebouwen
definitieve beschermingsbesluiten: 19-02-2002  ID: 3810

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de voormalige Staatsmarineschool.


Waarden

De voormalige Staatsmarineschool is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

historische en historische in casu architectuurhistorische waarde:
als zijnde een markant en goed bewaard voorbeeld uit het interbellum van innoverende schoolarchitectuur. Het complex wordt gekenmerkt door een doordachte, functionele planindeling, vormgeving en bouwtechniek, met oog voor de locatie in de breedste zin van het woord, zowel stedenbouwkundig als wat de oriëntatie en de bodemgesteldheid betreft. Binnenin vertoont de aankleding dezelfde zin voor functionaliteit; bijzondere aandacht werd besteed aan de uitwerking van de trappenhuizen.
als zijnde een ontwerp van architect Pierre Verbruggen (1886-1940), welbekend in Brusselse en nationale kringen van modernistische architecten en stedenbouwkundigen, en onder meer betrokken bij de wederopbouw van de Verwoeste Gewesten na de Eerste Wereldoorlog. Lid van de S.C.A.B. (Société Centrale d'Architecture de Belgique) en het S.B.D.A.M. (Société Beige des Urbanistes et Architectes Modernistes). Voor de Oostendse Staatsmarineschool- een hoogtepunt in zijn architecturaal oeuvre - krijgt hij in 1933 de jaarlijks fel begeerde architectuurprijs Van de Ven.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Staatsmarineschool

Slijkensesteenweg 2 (Oostende)
* Slijkensesteenweg nr. 2-4. Voormalige <italic>Staatsmarineschool</italic> in de internationaal "moderne stijl" naar ontwerp van architect P. Verbruggen (Brussel) van 1930 en vermoedelijk nog voor de Tweede Wereldoorlog uitgebreid ten westen met o.m. een directeurswoning; ontworpen als antwoord op architectuurwedstrijd van Ministerie van Transport voor twee zeevaartscholen, in Antwerpen