Beschermd monument

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw: toren

Beschermd monument van 19-04-1937 tot heden
ID: 14296   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14296

Besluiten

Religieuze en openbare gebouwen
definitieve beschermingsbesluiten: 19-04-1937  ID: 20

Beschrijving

De toren van de parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw te Pittem is beschermd als monument.


Waarden

De toren van Onze-Lieve-Vrouwekerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

in casu kunstwaarde

historische waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

Markt zonder nummer (Pittem)
Overwegend neogotische parochiekerk die een veelheid aan opeenvolgende bouwfasen in zich draagt, met behoud van romaanse toren en noordmuur van het koor, aanpassing van schip in de 15de of 16de en van koor tevens in de 17de eeuw. Grootschalige verbouwing in het begin van de 20ste eeuw.