Beschermd monument

Plaatsmolen of Molen Goethals

Beschermd monument van 06-02-1985 tot heden
ID: 14298   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14298

Besluiten

Stenen windmolen Plaatsmolen
definitieve beschermingsbesluiten: 06-02-1985  ID: 2032

Beschrijving

De Plaatsmolen, ook Molen Goethals genaamd, is beschermd als monument.

In het beschermingsdossier wordt de industrieel-archeologische waarde van de Plaatsmolen als volgt gemotiveerd: "als stellingmolen."

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000474, Pittem: Stenen windmolen, genaamd "Plaatsmolen", Wingenestraat (S.N., 1985).


Waarden

De stenen windmolen, genaamd Plaatsmolen, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Plaatsmolen of Molen Goethals

Schuiferskapellestraat 58 (Pittem)
Gelegen ten noorden van het dorpscentrum. Bakstenen stellingmolen op berg, in 1909 gebouwd op oudere molensite opklimmend tot de 14de eeuw. De molen werd in mei-juni 2009 ontmanteld en zolder per zolder afgebroken. Verwacht wordt dat de molen in de loop van 2010 heropgebouwd zal worden.