Beschermd monument

Bedrijf Remy: overslagtoren

Beschermd monument van 03-02-2005 tot heden

ID: 143   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/143

Beschrijving

De overslagtoren van de stijfselfabriek Remy, gelegen op de oever van het kanaal Leuven-Mechelen, is beschermd als monument.Waarden

De overslagtoren van het bedrijf Remy is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

als zeldzaam geworden voorbeeld van een gemetste overslagtoren van circa 1890 horende bij een groot graanverwerkend bedrijf dat circa 1890 wegens de toen als steeds dwingender noodzaak beschouwde aanvoer van bulkgoederen langs kanalen, in onderhavig geval aan het kanaal Leuven-Mechelen werd ingeplant.
Deze toren wordt specifiek gekenmerkt door de gevelopbouw met boogvelden en de zware komis.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Bedrijf Remy

Remylaan 2-4, Vaartdijk 2-3 (Leuven)
Gesticht door Edouard Remy in 1858. Aanvankelijk gelegen tussen de twee armen van de Dijle ter hoogte van het pleintje aan de Molenstraat. Een nieuwe vestiging komt in 1890 tussen het kanaal en de spoorweg.