Beschermd monument

Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende: burgerhuizen en meisjespensionaat

Beschermd monument van 03-06-2002 tot heden

ID: 14301   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14301

Besluiten

Openbare gebouwen
wijzigingsbesluiten: 03-06-2002  ID: 11252

Beschrijving

De bescherming als monument omvat een gedeelte van het schoolcomplex vzw Hoger Streven, meer bepaald drie zeedijkvilla's en het voormalige meisjespensionaat van de zusters van het Heilig Hart. Op 3 juni 2002 werd een wijzigingsbesluit uitgeschreven om een technische vergissing in de naamgeving recht te zetten.Waarden

Het gedeelte van het huidige schoolcomplex 'vzw Hoger Streven', zogenaamd 'De Kraal', bestaande uit respectievelijk van links naar rechts
1. voormalige zeedijkvilla Oasis
2. voormalige zeedijkvilla D.K.
3. voormalige zeedijkvilla
4. het voormalige meisjespensionaat van de zusters van het Heilig Hart, zogenaamd Sacré Coeur: oorspronkelijk gedeelte, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

historische en historische, in casu architectuurhistorische waarde:
als zeldzaam restant van Belgische zeedijkarchitectuur uit de belle epoque, toen de strandboulevard als typisch laat-19de-eeuws verschijnsel vorm aannam en dit bij uitstek te Oostende. Bovendien behoren deze panden tot de eerste bebouwing in uitvoering van het prestigieuze 'Project North' van 1895, een verkavelingsplan voor 23 hectare duinen te Mariakerke getekend door E. Lainé, raadsman van Leopold II en vanaf 1898 gerealiseerd door de verkavelingsmaatschappij "S.A. des Terrains d'Ostende Extension". Zij beantwoorden aan het type van de toen aan de zeedijk ingevoerde eclectische stadshuizen afgestemd op een mondain publiek; balkonvensters en erkers verzekeren het uitzicht op zee in alle weersomstandigheden. Eén van deze 'villa's' is ontworpen door architect A. Dujardin, één van de pioniers van het toerisme te Oostende na de ontmanteling van de vesting vanaf 1865. In hetzelfde mondaine kader past de statige, neoclassicistisch getinte zeedijkgevel van het voormalige, exclusieve meisjespensionaat Sacré Coeur.
als architectuurhistorisch herkenningspunt gezien de uitzonderlijke, beeldbepalende hoekligging met de zeedijk.

sociaal-culturele waarde

als 'document' uit de elitaire periode van het kusttoerisme en aldus een schakel in het verhaal van de zeedijk.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende

Zeedijk 101 (Oostende)
* Zeedijk nr. 100-101/ 17 Oktoberstraat. "<italic>Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende</italic>", thans "<italic>vzw Hoger Streven</italic>", schoolcomplex op het bouwblok tussen de Zeedijk, de Troonstraat, de 17 Oktoberstraat en de Luikstraat en aan de overkant van de Troonstraat. Beschermd als monument bij M.B. van 19/02/2002, gewijzigd bij M.B; van 3/06/2002.In 1956 vestigt de hogesc