Beschermd monument

Clubhuis Royal Yacht Club d'Ostende

Beschermd monument van 19-02-2002 tot heden
ID: 14306   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14306

Besluiten

Openbare gebouwen
definitieve beschermingsbesluiten: 19-02-2002  ID: 3810

Beschrijving

De bescherming als monument omvat het clubhuis Royal Yacht Club d'Ostende.


Waarden

De Royal Yacht Club d'Ostende (R.Y.C.O) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

historische en historische in casu architectuurhistorische waarde:
als zeilclubhuis opgericht in 1905-1906 door toedoen van koning Leopold II in het kader van zijn urbanisatie - en verfraaiingsplannen voor Oostende, waarin aldus ook de toen exclusieve zeilsport architecturaal wordt ingepast.
als zijnde een ontwerp van Georges Hobé (1854-1936), opgeleid als meubelmaker en veelzijdig ontwerper van allerlei gebouwentypes, ook Leopold II niet onbekend. Op een markante wijze is het bouwvolume ingepast op de landtong tussen de Voorhavenbrug en de Spuikomsluis: een ronde 'scheepsboeg' uitziend op de Voorhaven, en aan de straatzijde voorzien van een puntgevel met flankerende, 'middeleeuwse' seintoren. Binnenin refereert het merkwaardige houten gebint naar een omgekeerde scheepsromp.

sociaal-culturele waarde

als zijnde een relevant 'document' uit de belle epoque, een periode van economische hoogconjunctuur te Oostende - 'Koningin der badsteden' - als koninklijke en mondaine badplaats met internationale allures.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Clubhuis Royal Yacht Club d'Ostende

Dokter Eduard Moreauxlaan 2 (Oostende)
* Dokter Edouard Moreauxlaan nr. 2. "R.Y.C.O" of "<italic>Royal Yacht Club d'Ostende</italic>" teruggaand op de in 1846 opgerichte "Cercle des Régates d'Ostende" in het kader van de Engelse zeilwedstrijden van de vorige eeuw, met de steun van de Duitse kroonprins, van Leopold I en daarna met de daadwerkelijke hulp van Leopold II. Beschermd als monument bij M.B. van 19/02/2002.Huidig clubhu