Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Dorpskern Testelt

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 23-10-1981 tot heden

ID
1431
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1431

Besluiten

Watermolen, woning en dorpskern van Testelt
definitieve beschermingsbesluiten: 23-10-1981  ID: 1720

Beschrijving

De dorpskern van Testelt is beschermd als dorpsgezicht. De bescherming omvat de parochiekerk Sint-Pieter met de omliggende straten met onder meer het gemeentehuis, de pastorie, het oliemagazijn, de watermolen en dorpswoningen en burgerhuizen uit voornamelijk de 19de eeuw.Waarden

De dorpskern van Testelt is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

-

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Dorpskern Testelt

Dijk, Dorp, Pastoriestraat, Schuurweg, Stationsstraat (Scherpenheuvel-Zichem)
De dorpskern van Testelt wordt bepaald door een aantal monumenten samen met een typische vrij ongeschonden, goed geïntegreerde bebouwing uit de 19de eeuw. De Demer bepaalt het karakter van het dorp in combinatie met de dorpsbebouwing.

Is de omvattende bescherming van

19de-eeuwse burgerwoning

Dorp 40 (Scherpenheuvel-Zichem)
Baksteenbouw van zes traveeën en twee bouwlagen onder kunstleien schilddak met de nok evenwijdig aan de straat.


Burgerhuis

Dorp 6 (Scherpenheuvel-Zichem)
Breedhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, kadastraal geregistreerd in 1884.


Dorpswoning

Dorp 29 (Scherpenheuvel-Zichem)
Dorpswoning in kern opklimmend tot begin 19de eeuw, echter met uitzicht uit eind 19de begin 20ste eeuw.


Gemeentehuis van Testelt

Dorp 14 (Scherpenheuvel-Zichem)
Bakstenen gebouw op blauwe hardstenen sokkel, drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, bouw voltooid in 1848, haaks aansluitend schoolvleugel geregistreerd in 1872.


Herenwoning

Dorp 13 (Scherpenheuvel-Zichem)
Herenwoning van zes traveeën en twee bouwlagen onder schilddak met links en rechts éénlaagse aanbouw eveneens onder schilddak, kadastraal geregistreerd in 1896.


Kapel, gedateerd 1954

Dorp zonder nummer (Scherpenheuvel-Zichem)
Bakstenen kapel op rechthoekige plattegrond onder overkragend half schilddak, daterend van 1954 en gesigneerd door architekt R. Casterman.


Klooster van de zusters Philippus Neri

Stationsstraat 1 (Scherpenheuvel-Zichem)
Klooster, kadastraal geregistreerd in 1901, uitbreiding met twee rechtse traveeën met aansluitende kapel en achterbouw geregistreerd in 1958.


Oliemagazijn, later stoomfabriek

Dorp 32 (Scherpenheuvel-Zichem)
Industrieel gebouw, kadastraal geregistreerd in 1869, aansluitend en in het verlengde smaller gebouw als uitbreiding van 1902.


Opgaande linde als vrijheidsboom

Dorp zonder nummer (Scherpenheuvel-Zichem)
De toegang tot het kerkhof van Testelt wordt geflankeerd door een opgaande linde. Deze boom is in 1984 aangeplant, ter vervanging van de oorspronkelijke vrijheidsboom.


Parochiekerk Sint-Pieter met kerkhof

Dorp zonder nummer (Scherpenheuvel-Zichem)
Een in hoofdzaak gotisch gebouw uit de 15de, 16de eeuw met zware ijzerzandstenen toren en beuk in classicistische stijl van 1768, rond de kerk nog enkele graven omgeven door een kerkhofmuur.


Pastorie Sint-Pietersparochie

Dorp 52 (Scherpenheuvel-Zichem)
Pastorie met sobere lijstgevel met rechthoekige vensters en deur, aan beide zijden aanbouw onder lessenaarsdak, kadastraal geregistreerd in 1859.


Pastorie Sint-Pietersparochie

Dijk 4 (Scherpenheuvel-Zichem)
Twee verdiepingen hoog gebouw van bak- en zandsteen met kern uit de 17de eeuw, deuromlijsting met bouwopschrift 1709, achterbouw en bijgebouw uit de tweede helft van de 18de eeuw.


Villa

Dijk 6 (Scherpenheuvel-Zichem)
Villa in cottagestijl daterend uit 1932, aanbouw met kapelnis eveneens gedagtekend 1932, romantische tuin verfraaid met Lourdesgrot en achteraan restanten van hoogstamboomgaard.


Villa Terwolf

Dorp 30 (Scherpenheuvel-Zichem)
Eclectische villa daterend van 1908, gekarakteriseerd door contrasterend gebruik van baksteen en gestileerde witgeschilderde natuurstenen elementen.


Watermolen

Dorp 34 (Scherpenheuvel-Zichem)
Langsgebouw met zware onderbouw van ijzerzandsteen, kern uit 15de-16de eeuw, korfboogdeur in voorgevel met jaartal 1618 en noordzijgevel in de top gedateerd 1608.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Demervallei tussen Aarschot en Diest

Aarschot, Langdorp, Rillaar (Aarschot), Diest, Kaggevinne, Molenstede (Diest), Averbode, Messelbroek, Testelt, Zichem (Scherpenheuvel-Zichem)
De ankerplaats omvat de Demervallei met overgangen naar rivierterrassen, getuigenheuvels en delen van de aanpalende beekvalleien. In het noorden werd de landduinenrij tussen Gijmel en Zavel mee opgenomen in de ankerplaats. Op de valleibodem komen talrijke donken en afgesneden en fossiele meanders voor. De Diestiaanheuvels ten zuiden van Molenstede zijn gesitueerd in het traditionele landschap ‘Demerland’. Terwijl Aarschot en Diest zich over de hele breedte van de Demervallei uitstrekken, zijn Langdorp, Messelbroek, Testelt en Zichem oude bewoningskernen aan de rand van de vallei. De valleibodem is nagenoeg onbebouwd.