Beschermd monument

Wellington-hippodroom: gebouwencomplex ontworpen door G. Boutelier en P. Vanbeginne

Beschermd monument van 01-10-1998 tot heden
ID: 14321   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14321

Besluiten

Wellingtonhippodroom met gebouwencomplex, duivenschietingsgebouw en paardenstallen
definitieve beschermingsbesluiten: 01-10-1998  ID: 3352

Beschrijving

De bescherming als monument omvat het gebouwencomplex van de Wellington-hippodroom uit 1947-1955, naar ontwerp van architecten Boutelier en Vanbeginne, met inbegrip van de ondergrondse paardenstallen en parking, het poortgebouw, de esplanade, het weeglokaal, de hal met aansluitende tribune, de koninklijke tribune, het torengebouw van de koersleiding, de taverne La Bagatelle, en het erin opgenomen ouder gedeelte met tunnel (1883, 1899). Ook het gebouw voor duivenschieting en de paardenstallen 1 tot 24 zijn als monument beschermd. De gehele Wellington-hippodroom is als stadsgezicht beschermd.Waarden

Het gebouwencomplex (1947-1955) van de Wellington-hippodroom, bestaande uit ondergrondse paardenstallen en parking, poortgebouw, esplanade, weeglokaal, hal met aansluitende tribune, koninklijke tribune, torengebouw koersleiding, taverne La Bagatelle, en het erin opgenomen ouder gedeelte met tunnel (1883, 1899) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

voormalige locatie van het Wellingtonfort, oorspronkelijk het 'Fort Royal' in de duinen ten westen van de stad, waarvan de bouw door Napoleon opgestart wordt in 1811-1812 als tegenhanger van het huidige Fort Napoleon ten oosten van de Oostendse havengeul. Deze locatie verklaart tevens het hier gebogen tracé van de Koninklijke Baan.
specifieke illustratie van de nieuwe gang van zaken tengevolge de opheffing van de vesting Oostende in 1865 met kader het nieuwe verdedigingssysteem van het jonge België; een Engels geïnspireerde, recreatieve functie vervangt de defensieve of van het ontmantelde fort worden de funderingen opgenomen in de hippodroomtribune van 1883 waarvan restant en tunnel (1898) naar middenterrein nog zijn bewaard.
in casu architectuurhistorische waarde als mooi voorbeeld uit de jaren 1947-1955 van het doorleven van de interbellumvormgeving in aansluiting bij de Internationale Stijl, hier voor België uitzonderlijk toegepast in een hippodroom. Het plastische volume met klassieke zin voor monumentaliteit is een blikvanger en vormt een tegenwicht met de Koninklijke Galerij (1906) ertegenover.

sociaal-culturele waarde

als getuige van het internationale en mondaine karakter van de 'Koningin der badsteden'.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Wellington-hippodroom

Sportstraat 48 (Oostende)
Deels ommuurd hippodroomterrein met grote graspiste en kleinere aarden drafbaan (1971), tribunes, taverne, conciërgewoningen, paardenstallen, gebouw voor duivenschieting,...