Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Wellington-hippodroom

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 01-10-1998 tot heden
ID: 14327   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14327

Besluiten

Wellingtonhippodroom met gebouwencomplex, duivenschietingsgebouw en paardenstallen
definitieve beschermingsbesluiten: 01-10-1998  ID: 3352

Beschrijving

De bescherming als stadsgezicht omvat de gehele Wellington-hippodroom, met inbegrip van de ren- en oefenbanen en de vijvers. Binnen de afbakening van het stadsgezicht zijn het gebouwencomplex ontworpen door architecten Boutelier en Vanbeginne, het voormalig gebouw voor duivenschieting uit 1899 en de paardenstallen 1 t.e.m. 24 uit 1899, beschermd als monument.Waarden

De hele Wellington-hippodroom is beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: als belangrijke schakel in de verdere westelijke stadsuitleg van Oostende onder impuls van Leopold II, id est het project North (1896) of de verstedelijking van Mariakerke; de hippodroom als nieuwe, attractieve en recreatieve functie in de toenmalige stadsperiferie werkte grond- en bouwspeculaties in de hand en stimuleerde een nieuwe verstedelijking in de omgeving van deze grote open ruimte, een verademing in het Oostendse verstedelijkingsproces.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Wellington-hippodroom

Sportstraat 48 (Oostende)
Deels ommuurd hippodroomterrein met grote graspiste en kleinere aarden drafbaan (1971), tribunes, taverne, conciƫrgewoningen, paardenstallen, gebouw voor duivenschieting,...