Beschermd monument

Fort Napoleon

Beschermd monument van 06-07-1976 tot heden
ID: 14332   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14332

Besluiten

Fort Napoleon en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 06-07-1976  ID: 1005

Beschrijving

De bescherming als monument omvat het Fort Napoleon. De omgeving van het Fort is als landschap beschermd.Waarden

Het Fort Napoleon is beschermd als monument omwille van het algemeen belang.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Fort Napoleon

Vuurtorenweg zonder nummer (Oostende)
* Vuurtorenweg z.nr. <italic>Fort Napoleon</italic>, oorspronkelijk z.g. "Fort Impérial". Beschermd als monument bij K.B. van 6/07/1976; omgeving van het fort beschermd als landschap bij zelfde K.B. Historiek.Vesting gelegen in de duinen ten oosten van de havengeul; gebouwd tussen 1810 en begin 1814 in opdracht van Napoleon in het kader van zijn plannen voor een invasie van Engeland. Oor