Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Gertrudis: toren

Beschermd monument van 15-10-1974 tot heden

ID: 14349   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14349

Besluiten

Parochiekerk Sint-Gertrudis: toren
definitieve beschermingsbesluiten: 15-10-1974  ID: 776

Beschrijving

De romaanse toren van de parochiekerk Sint-Gertrudis is beschermd als monument. Bij ministerieel besluit van 5 maart 2012 werd de bescherming uitgebreid tot het volledige kerkgebouw.Waarden

De toren van de Sint-Gertrudiskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang.


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Orgel kerk Sint-Gertrudis

Bovekerke (Koekelare)
In de doksaalbalustrade is thans nog het frontpaneel aanwezig van een voormalige orgelkast. Over dit orgel - mogelijks een vroeg-19de-eeuws instrument - zijn geen gegevens bekend. In het derde kwart van de 19de eeuw zijn er werken uitgevoerd door Petrus Albertus Loncke (Hoogstade): renovatie of nieuw orgel? Dit werk is verloren gegaan WO I. In 1929 werd een nieuw orgel gebouwd door Jos. en Pieter Loncke (Esen).


Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Sint-Gertrudis

Bovekerkestraat zonder nummer (Koekelare)
Neoromaanse kerk van 1841-1848, met 12de-eeuwse romaanse toren. De kerk is niet georiënteerd, het koor ligt aan de westzijde. De kerk is nog omgeven door het kerkhof. Het kerkhof is omgeven door een beukenhaag en door een omheining begroeid met klimop.