Beschermd monument

Venetiaanse Gaanderijen, Thermae Palace en Nieuwe Koninklijke Gaanderij

Beschermd monument van tot heden

ID
14358
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14358

Besluiten

Openbare gebouwen
definitieve beschermingsbesluiten: 19-02-2002  ID: 3810

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de Venetiaanse Gaanderijen, het Thermae Palace en de Nieuwe Koninklijke Gaanderij langs de Zeedijk. Bij het complex van de Venetiaanse Gaanderijen hoort ook de aansluitende hoofdingang, het omsloten gebied, een gedeelte van het huidige Koningspark en de bakstenen duinvoet met aansluitende muur waarin de zijtoegang van hetzelfde park vervat zit.Waarden

Het complex gevormd door de Venetiaanse Gaanderijen en aansluitende hoofdingang, met inbegrip van het omsloten gebied, een gedeelte van het huidige Koningspark, de bakstenen duinvoet met aansluitende muur waarin de zijtoegang van hetzelfde park, het Thermae Palace in het midden van de reeds beschermde Koninklijke Gaanderijen en de nieuwe Koninklijke Gaanderij is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

als zijnde het boegbeeld van Oostende, de eertijds internationaal gewaardeerde 'Koningin der badsteden'.
als unieke schakel in het verhaal van de zeedijk; een 'document' gegroeid uit de belle époque, de periode van het elitaire kusttoerisme, en ondanks de andere gang van zaken met dezelfde allures verder uitgebouwd tijdens het interbellum en na de Tweede Wereldoorlog.

historische waarde

historische en historische, in casu architectuurhistorische waarde: als een uniek, neoclassicistisch ensemble van Belgische zeedijkarchitectuur – vrijetijdsarchitectuur met stedelijke allures - onder impuls van Leopold II opgestart tijdens de belle époque, met dezelfde grandeur voortgezet tijdens het interbellum en in dezelfde lijn, eigentijds afgewerkt na de Tweede Wereldoorlog.
als een architectuurhistorisch herkenningspunt gezien de exclusieve ligging aan de zeedijk. Tevens stedenbouwkundig belangrijk element van de na de ontmanteling van de vesting Oostende (1865) ingezette westelijke stadsuitbreiding onder impuls van koning Leopold II; vormt vandaag het architectonisch sluitstuk aan de zeedijk, van de vanaf 1889 aangelegde Koninginnelaan als verbinding tussen het strand, ter hoogte van het Koninklijk Chalet, en het toen ook nieuw geplande Maria Hendrikapark ten zuiden van de oude stad.


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Koninklijke Gaanderijen

Koning Boudewijnpromenade 10, 20 (Oostende)
Gebouwd met de toelage die de stad in 1902 krijgt als compensatie voor de wettelijke afschaffing van de kansspelen. Het geld moet worden gebruikt voor verfraaiingwerken; onder impuls van Leopold II, die de extra kosten voor onder meer de "Drie Gapers" zelf bijpast, opteert men voor de bouw van een tweede gaanderij, die in 1906 wordt voltooid. Rechtlijnige overdekte wandelgalerij tussen de toenmalige koninklijke chalet en de toegang tot de Wellingtonrenbaan, naar ontwerp van de Franse architect Charles Girault en uitgevoerd door aannemer Smis-Valcke (Oostende).


Nieuwe Koninklijke Gaanderij

Zeedijk zonder nummer (Oostende)
De Nieuwe Koninklijke Gaanderij, betonnen wandelgalerij met rondbogen en gesloten achterwand naar ontwerp van architect A. Dugardyn (Brugge) en Hennicq van 1955.


Thermae Palace

Koningin Astridlaan 7 (Oostende)
In 1929 wordt besloten om een thermaal instituut inclusief thermen en een "Grand Hôtel" op en achter de "Koninklijke gaanderijen" te bouwen: het "Palais des Thermes", nu "Thermae Palace".


Venetiaanse Gaanderijen

Zeedijk zonder nummer (Oostende)
De Venetiaanse Gaanderijen, opgetrokken tussen 1900 en 1901 naar ontwerp van architect H. Maquet (Oostende) tussen de Chaletstraat en de Parijsstraat (aangelegd in 1898), ter hoogte van het vroegere oesterpark horend bij het "Pavillon du Rhin".


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.